Table 2. Gaps in the periods of record of the PRC 65-station climate database

Table 2. Gaps in the periods of record of stations in the PRC 65-station climate database


Sequence Station Station number name number Years with no data
1 Hailaer 50527 1933-1934 1943-1949 2 NenJiang 50557 1946-1948 3 BoKeTu 50632 1933-1950 4 QiQiHaEr 50745 1944-1948 5 HaErBin 50953 1907-1908 1944-1948 6 Yi Ning 51431 7 WuLuMuQi 51463 1909 1912-1929 1931-1940 8 HaMi 52203 9 Jiu Quan 52533 10 ZhangYe 52652 1942-1950 11 XiNing 52866 12 LanZhou 52889 13 HuHeHaoTe 53463 1938 1944-1945 14 YinChuan 53614 1939-1949 15 YuLin 53646 1949 16 TaiYuan 53772 1938 1944-1945 1949 17 MuDanJiang 54094 1933-1936 1944-1948 18 ChangChun 54161 1944-1946 19 ShenYang 54342 1944-1946 20 BeiJing 54511 1856-1858 1862-1867 1885 1887-1888 20 BeiJing 54511 1901-1902 1904 1909 1912-1913 20 BeiJing 54511 1938-1939 21 TianJin 54527 1935 22 BaoDing 54602 1940-1943 1944-1949 23 DaLian 54662 24 YanTai 54765 1944-1949 25 JiNan 54823 26 QingDao 54857 27 LaSa 55591 1939 1950 28 Ma Duo 56033 29 Chang Du 56137 30 Gan Zi 56146 31 ChengDu 56294 1912-1922 1930-1931 32 Kang Ding 56374 33 De Qin 56444 34 XiChang 56571 35 TengChong 56739 1942-1950 36 KunMing 56778 1904-1905 1915-1917 37 TianShui 57006 1941 38 XiAn 57036 1928-1930 39 ZhengZhou 57083 1939-1949 40 HanZhong 57127 1946 41 YiChang 57461 1939-1946 42 WuHan 57494 1884 1941-1946 43 ChongQing 57516 44 ChangSha 57679 1939 1941-1945 45 ZhiJiang 57745 46 GuiYang 57816 47 XuZhou 58027 1924-1925 1938 1944-1948 48 QingJiang 58144 1924-1927 1939-1946 1949 49 NanJing 58238 1938-1945 50 ShangHai 58367 51 AnQing 58424 1939-1941 1943-1949 52 HangZhou 58457 1938-1941 1943-1944 1948-1949 53 NanChang 58606 1939-1945 54 QuZhou 58633 55 WenZhou 58659 1885 1943-1945 56 FuZhou 58847 1886-1891 1899 1945 57 YongAn 58921 1949 58 LiuZhou 59046 59 XiaMen 59134 1888-1891 1943-1946 60 WuZhou 59265 1945 61 GuangZhou 59287 1944-1946 62 ShanTou 59316 1944-1949 63 NanNing 59431 1916-1920 64 ZhanJiang 59658 1940-1949 65 HaiKou 59758 1944-1946