Table 1. Inventory of stations in the PRC 65-station climate database

Table 1. Inventory of stations in the PRC 65-station climate database

Click on a station's name to view or download its station history.

Click on a station's number to view or download its data.


Beginning Sequence Station Station Latitude Longitude Elevation year of number name number (°N) (°E) (m) record
1 Hailaer 50527 49.22 119.75 612.8 1909 2 NenJiang 50557 49.17 125.23 242.2 1939 3 BoKeTu 50632 48.77 121.92 739.4 1914 4 QiQiHaEr 50745 47.38 123.92 145.9 1930 5 HaErBin 50953 45.68 126.62 171.7 1898 6 Yi Ning 51431 43.95 81.33 662.5 1951 7 WuLuMuQi 51463 43.78 87.62 917.9 1907 8 HaMi 52203 42.82 93.52 737.9 1951 9 Jiu Quan 52533 39.77 98.52 1477.2 1934 10 ZhangYe 52652 38.93 100.58 1483.0 1937 11 XiNing 52866 36.62 101.77 2261.2 1936 12 LanZhou 52889 36.05 103.88 1517.2 1932 13 HuHeHaoTe 53463 40.80 111.63 1063.0 1915 14 YinChuan 53614 38.48 106.22 1111.5 1935 15 YuLin 53646 38.23 109.70 1057.5 1933 16 TaiYuan 53772 37.78 112.55 777.9 1916 17 MuDanJiang 54094 44.57 129.60 241.4 1909 18 ChangChun 54161 43.88 125.33 236.8 1909 19 ShenYang 54342 41.77 123.43 41.6 1905 20 BeiJing 54511 39.93 116.28 54.0 1841 21 TianJin 54527 39.10 117.17 3.3 1900 22 BaoDing 54602 38.83 115.57 17.2 1913 23 DaLian 54662 38.90 121.63 92.8 1904 24 YanTai 54765 37.53 121.40 46.7 1886 25 JiNan 54823 36.68 116.98 51.6 1916 26 QingDao 54857 36.07 120.33 76.0 1898 27 LaSa 55591 29.70 91.13 3658.0 1935 28 Ma Duo* 56033 34.55 98.13 4272.3 1954 29 Chang Du* 56137 31.09 97.10 3306.0 1954 30 Gan Zi* 56146 31.37 100.06 3393.5 1954 31 ChengDu 56294 30.67 104.02 506.1 1907 32 Kang Ding 56374 30.05 102.02 2617.0 1954 33 De Qin 56444 28.39 99.10 3592.9 1954 34 XiChang 56571 27.90 102.27 1590.0 1924 35 TengChong 56739 25.12 98.48 1647.8 1911 36 KunMing 56778 25.02 102.68 1891.4 1901 37 TianShui 57006 34.58 105.75 1131.7 1935 38 XiAn 57036 34.30 108.93 396.9 1922 39 ZhengZhou 57083 34.72 113.65 110.4 1930 40 HanZhong 57127 33.07 107.20 508.4 1932 41 YiChang 57461 30.70 111.30 133.1 1882 42 WuHan 57494 30.62 114.13 23.3 1880 43 ChongQing 57516 29.58 106.47 259.1 1891 44 ChangSha 57679 28.20 113.08 44.9 1909 45 ZhiJiang 57745 27.45 109.68 272.2 1938 46 GuiYang 57816 26.58 106.72 1071.2 1920 47 XuZhou 58027 34.28 117.15 41.0 1915 48 QingJiang 58144 33.60 119.03 17.5 1913 49 NanJing 58238 32.05 118.78 8.9 1905 50 ShangHai 58367 31.17 121.43 4.5 1871 51 AnQing 58424 30.53 117.05 19.8 1931 52 HangZhou 58457 30.23 120.17 41.7 1904 53 NanChang 58606 28.60 115.92 46.7 1929 54 QuZhou 58633 28.97 118.88 66.9 1950 55 WenZhou 58659 28.02 120.67 7.1 1883 56 FuZhou 58847 26.08 119.28 83.8 1880 57 YongAn 58921 25.97 117.35 206.0 1938 58 LiuZhou 59046 24.47 109.37 97.6 1936 59 XiaMen 59134 24.48 118.07 139.4 1886 60 WuZhou 59265 23.48 111.30 119.2 1898 61 GuangZhou 59287 23.13 113.32 6.6 1908 62 ShanTou 59316 23.40 116.68 1.2 1880 63 NanNing 59431 22.82 108.35 72.2 1907 64 ZhanJiang 59658 21.22 110.40 25.3 1913 65 HaiKou 59758 20.03 110.35 14.1 1912

*Data for this station is also present in the 205-station data base.